Dilerlərə məlumat
Təqdim etdiyimiz iqlim avadanlıqları bir çox sənaye sahələrində tətbiq tapır və buna görə də müxtəlif ixtisaslaşmış şirkətləri əməkdaşlığa dəvət edirik. Dilerlərimizə hərtərəfli dəstək verməklə biz qarşımıza əsas vəzifə qoyuruq — Azərbaycanda güclü biznes-сommunity qurmaq.
Biz peşəkarlıq, açıqlıq və xoş niyyət prinsiplərini rəhbər tutaraq Azərbaycanda etibarlı tərəfdaşlar tapmağa və onlarla birlikdə möhkəm iqtisadi cəhətdən sərfəli ittifaq qurmağa çalışırıq.

Müxtəlif fəaliyyət sahələrində səmərəli iqlim həllərinin axtarışı bizə tərəfdaşlarımızla birlikdə Azərbaycanın sənaye inkişafına layiqli töhfə verməyə imkan verəcək.
Missiya
ALTAİR İLƏ ƏMƏKDAŞLIQ DİLERLƏRİMİZİ HƏRTƏRƏFLİ DƏSTƏKLƏMƏKDƏN İBARƏTDİR VƏ BUNLARA DAXİLDİR:
TƏLİMİN APARILMASI
ALTAİR tərəfindən hazırlanmış təlim proqramı avadanlıqlarımızın üstünlükləri və məhsulun bazara çıxarılması üsulları ilə daha yaxından tanış olmağa imkan verəcəkdir
BİRGƏ TƏQDİMATLARIN VƏ AVADANLIQ NÜMAYİŞLƏRİNİN TƏŞKİLİ
Diler, Altair şourumunda və müştərinin obyektində avadanlıq nümayişləri keçirmək imkanına malikdir
SƏRGİ VƏ KONFRANSLARDA BİRGƏ İŞTİRAK
ALTAİR - in prioritet inkişaf istiqaməti iqtisadiyyatın və sənayenin əsas sahələri üzrə konfrans və sərgilərdə iştirak etməkdir
TEXNİKİ DƏSTƏK
Dizayn hesablamalarında kömək, müştərinin obyektlərinə birgə səfərlər, birgə məsləhətləşmələr və avadanlıq seçimi
MARKETİNQ DƏSTƏYİ
Diler haqqında məlumatların oflayn və onlayn saytlarımızda yerləşdirilməsi: rəsmi Veb sayt, İnstagram, Facebook, Linkedın
AŞAĞIDAKI İXTİSASLARIN ŞİRKƏTLƏRİNİ ƏMƏKDAŞLIĞA DƏVƏT EDİRİK:
Tərəfdaşlarımızı öyrədirik, birgə təqdimatlar və avadanlıq nümayişləri keçiririk, hərtərəfli texniki və marketinq dəstəyi veririk. Hər bir tərəfdaşla diler müqaviləsi imzalayırıq.
Ticarət firmaları
HVAC, elektrik alətləri, əl alətləri, bağ texnikası, inşaat mühəndisliyi, yol və kiçik mexanizasiya, kompressor avadanlığı, elektrik stansiyaları, nasos avadanlığı
1 / 7
Təchizat şirkətləri
Neft və qaz sənayesi, hasilat sənayesi, müdafiə sənayesi Kompleksi, gəmiqayırma, kimya sənayesi, qida sənayesi, kənd təsərrüfatı sənayesi və s.
2 / 7
Aqrosənaye kompleksinin tikinti şirkətləri
İstixanaların, heyvandarlıq komplekslərinin və quş evlərinin tikintisi ilə məşğul olan şirkətlər
3 / 7
Event Təşkilatı
Tədbir planlayıcıları, tədbirlərin texniki dəstəyini həyata keçirən şirkətlər tikinti və quraşdırma şirkətləri HVAC sahələr
4 / 7
Kirayə şirkətləri
Mövcud şirkətləri axtarırıq və yeni şirkətlərin (iqlim avadanlıqlarının icarəsi) başlanmasına kömək etməyə hazırıq.
5 / 7
Çadır istehsalçıları
6 / 7
Çadırların tikintisi ilə məşğul olan şirkətlər.
Qaz şirkətləri
7 / 7
Sənaye və kənd təsərrüfatı obyektlərinin qazlaşdırılması ilə məşğul olan şirkətlər