MTM
MTM alternativ yanacaqlarla işləyən aparıcı hava qızdırıcısı şirkətlərindən biridir.
Polşa MTM şirkətinin tarixi 1996-cı ildən başlayır. İqlim avadanlıqlarının dizaynında, istehsalında və təkmilləşdirilməsində sürətli inkişaf MTM-yə alternativ yanacaqlarda stasionar hava qızdırıcılarının istehsalı sahəsində Avropanın aparıcı şirkətlərindən biri olmağa imkan verdi.

MTM paylama şəbəkəsi təkcə Avropa ölkələrində deyil, bir çox Asiya ölkələrində və hətta Avstraliyada da qurulmuşdur.
MTM HAVA QIZDIRICILARI AŞAĞIDAKI SAHƏLƏRDƏ GENİŞ İSTİFADƏ OLUNUR:
AQROSƏNAYƏ
NƏQLİYYAT LOGİSTİKASI
İSTEHSAL MÜƏSSİSƏLƏRİ
MƏDƏN SƏNAYESİ
TƏQDİM OLUNAN AVADANLIQLARIN NÖVLƏRİ
HEMPEL SERİYASI HAVA QIZDIRICILARI
Pelet brülörlü hava qızdırıcıları
M SERİYALI HAVA QIZDIRICILARI
Dəyişdirilə bilən brülörlü stasionar hava qızdırıcıları (dizel / qaz / mazut/ işlənmiş yağlar)
CTB SERİYALI BRÜLÖRLƏR
Yüksək səviyyəli universal brülörler
MTM SERİYALI HAVA QIZDIRICILARI
Yarı avtomatik tullantı yağ hava qızdırıcıları
Alternativ yanacaqlarla işləyən qızdırıcılar istifadə olunan yanacaq, dizel yanacağı, yanacaq yağı və bitki yağlarına çıxış imkanı olan müxtəlif sənaye sahələrində tətbiq olunur.

MTM hava qızdırıcılarında Lamborghini (qaz və yanacaq yağı brülörü) və universal CTB brülörləri (bütün alternativ yanacaqlar üçün) kimi brülörlərin istifadəsi bu avadanlığın istifadə oluna biləcəyi sahələrin sayını əhəmiyyətli dərəcədə artırır.

MTM seriyalı yarı avtomatik hava qızdırıcıları geniş tətbiq sahəsinə və əlverişli qiymətinə görə çox populyardır.
Azərbaycanın sənaye sahələrinin çox yönlü olması istehsalatda müxtəlif növ yanacaqların universal tətbiqini tapmağa imkan verir.

ALTAIR-in MTM ilə əməkdaşlığı alternativ yanacaqdan istifadə edərək hava isitmə sənayesini inkişaf etdirmək məqsədi ilə qurulmuşdur.
.pdf
10мб.
Tam kataloqu yükləyin